Státní hrad a zámek Český Krumlov

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě a tvoří jednu z dominant města. Původně gotický hrad ze 13. století byl rozšířen ve 14. století a renesančně přestavěn v 16. století. V následujících dvou stoletích byly provedeny jeho barokní a rokokové úpravy.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Otevírací doba

Prohlídkové trasy na zámku jsou otevřeny každý den mimo pondělí, do konce října.

Hradní muzeum a zámecká věž otevřeny denně, celoročně.

Zámecká zahrada je veřejnosti zpřístupněna každý den, do konce října. 

Vstupné

Kontakt / Mapa

Správa Státního hradu a zámku Český Krumlov 
Zámek 59, 381 01 Český Krumlov
rezervace: +420 380 704 721, email: ceskykrumlov@npu.cz 
www.zamek-ceskykrumlov.cz 

Dostupnost: Zámek se nachází v centru města, které je pěší zónou. Auto je možné zaparkovat na značených parkovištích, nejbližší jsou P1 Jelení zahrada a P2 Pod poštou.

Zajímavosti

  • 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou
  • 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  • areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě
  • zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a sedm hektarů zámecké zahrady
  • zámecká věz se 162 schody se tyčí do výšky 86 m nad hladinu Vltavy
  • první zmínky o chovu medvědů na zámku pocházejí z druhé poloviny 16. století, z doby Viléma z Rožmberka

Studijní centrum

Součástí areálu zámku je zrekonstruovaná budova Studijního centra na I. zámeckém nádvoří. Nabízí možnost dlouhodobých studijních pobytů, ubytování, ale také zázemí pro konání workshopů, koncertů a jiných společenských setkání. Více o využití Studijního centra a možnostech pronájmů >

Co uvidíte

Kromě zámeckých interiérů, které veřejnosti představují dvě prohlídkové trasy, areál nabízí široké spektrum dalších historických lahůdek v podobě zámecké věže, která je symbolem bohaté historie a výtvarné krásy Českého Krumlova, zámecké barokní zahrady ze 17. století nebo barokního divadla.

Vstupné

DMO Český Krumlov, z. s.