Parkování ve městě

Osobní automobily

Návštěvníkům města je v těsné blízkosti centra k dispozici 777 parkovacích míst pro osobní vozidla na pěti odstavných parkovištích P1 - P5. Prvních 40 minut je na těchto parkovištích zdarma. 

Autobusy

Na území města platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo vyhrazená výstupní a nástupní místa BUS-STOP a současně zákaz parkování zájezdových autobusů mimo vyhrazená parkoviště P-BUS. 

Karavany a obytné přívěsy

Karavany a obytné přívěsy lze zaparkovat na parkovišti P-Karavan (BUS-STOP B) na Chvalšinské ulici.

Pěší zóna

V historickém centru města je vymezena pěší zóna, do které je umožněn vjezd pouze na zvláštní povolení městského úřadu a s časovým omezením.

Detaily a mapy parkovišť:

Parkování autobusů

DMO Český Krumlov, z. s.