Kostel svatého Víta

Kostel svatého Víta v Českém Krumlově je významnou památkou pozdní gotiky z let 1407–1439, s pozdějšími úpravami. V roce 1995 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.

Kostel sv. Víta

Kostel je pro veřejnost zpřístupněn 

pondělí 9:00–16:30
úterý 9:00–17:00
středa až pátek 9:00–16:30
sobota 9:00–17:00
neděle 11:00–17:00

Kostel sv. Víta slouží k církevním obřadům a příležitostně se zde pořádají koncerty klasické hudby. 

Kontakt / Mapa

Římskokatolická farnost – prelatura Český Krumlov
Horní 156, 381 01 Český Krumlov
email: rkf.ceskykrumlov@dicb.cz 
www.farnostck.bcb.cz

Dostupnost: Kostel se nachází v centru města, které je pěší zónou. Auto je možné zaparkovat na značených parkovištích, nejbližší je P3 u městského parku a P5 na autobusovém nádraží.

Historie a architektura

Kostel sv. Víta je gotická trojlodní stavba pocházející z období 1407–1439. Byl vystavěn na základech starší stavby z roku 1309. Gotický vstupní portál pochází z roku 1410. V 17. a 18. století byl kostel rozšiřován a upravován. 

Kostel je síňovým trojlodím s protáhlým pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní se vstupním portálem na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, opatřená v přízemí hranolovými románskými okénky, v horních patrech osmiboká. Poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893–1894.

DMO Český Krumlov, z. s.